Mariannes tips

Så tvättar du händerna på rätt sätt

Vi på Elixir Cosmeceuticals tar handtvätt på allvar och önskar och vill påminna om att…

Vi på Elixir Cosmeceuticals tar handtvätt på allvar och önskar och vill påminna om att var en av oss kan hjälpa till att bekämpa coronaviruset genom att följa och vara uppdaterad på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Huden och händer
Huden har många syften och har ett antal livsnödvändiga uppgifter. Den skyddar kroppen från fysiska, kemiska och mikrobiologiska skador (barriärfunktioner) och är vår kontaktyta med människor och omgivningen. Huden hjälper också till att upprätthålla kroppens inre balans mellan temperatur och kemisk miljö, och förmedlar information om yttre stimulering som beröring, temperatur, smärta och tryck. 

Händernas mikrobiologiska flora
Bakteriefloran i händerna delas traditionellt in i permanent och övergående flora. 

Den permanenta hudfloran består av mikroorganismer som alltid finns på huden på händerna och som bildas där. 

Den övergående hudfloran består av bakterier, svampar och virus som normalt inte finns på händerna, men som tillfälligt förorenar händerna efter kontakt med omgivningen. 

Övergående bakterier sitter löst fäst på huden. Bakterierna överförs ofta enkelt med beröring och är vanligtvis lätta att ta bort genom korrekt utförd handhygien. 

Studier visar också att vår handhygien ofta utförs för dåligt. Man använder för lite tvål, rengör händerna för kort tid och rengör inte alla delar av händerna. Tillexempel fingertopparna, mellan fingrarna, handens baksida och tummarna rengörs ofta inte ordentligt, vilket leder till att effekten av rengöringsproceduren ger en minskad effekt. Ringar och smycken bör tas bort för optimal rengöring. 

Tillsammans kommer vi slåss mot COVID-19 och visa hur en handtvätt ska utföras. 

Handtvätt – steg för steg

 1. Fukta händerna och handlederna med vatten och därefter appliceras tvål 
 2. Tvålen fördelas jämnt över hela händerna och handlederna så att de blir fuktiga
 3. Jobba in tvålen i händerna i minst 40 sekunder, helst 60 sekunder.
 4. Var medveten om områden som ofta glöms; tummar, fingertoppar, handrygg och mellan fingrarna. 
 5. Skölj av tvålen ordentligt under rinnande ljummet vatten. För varmt vatten kan orsaka hudirritation. 
 6. Klappa händerna torra med papper och stäng av kranen med pappret runt om fingrarna
 7. När man tvättar händerna ofta med tvål och antibakteriella desinfektionsmedel så kan det skapa hudirritationer. Dessa irritationer är viktiga att behandla och förebygga.

Friska händer minskar bakterietillväxten
Händerna har tunna hudlager på handryggen och har färre talgkörtlar än andra hudområden. Det leder till sämre barriärfunktioner. I kombination med ökad användning av tvål och vatten, leder det till att huden på dina händer har större risk att bli torr och irriterad. Det kan i sin tur leda till en minskad förmåga att hämma oönskad bakterietillväxt och kolonisering av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier. Hel och frisk hud på händerna är därför avgörande för en god handhygien.

Var medveten om faktorer som kan orsaka hudirritation:

 1. Handdesinfektion på fuktig hud
 2. Parfymerad tvål med högt PH-värde
 3. För varmt vatten (över 40 grader)
 4. Pappershanddukar av dålig kvalitet och felaktig användning av pappershanddukar (händerna bör klappas torra med pappret)

Handdesinfektionsmedel med tillsatt fuktbevarande medel (glycerol) förhindrar uttorkning av huden och är skonsammare mot händerna än handtvätt. 

För torr hud: applicera fuktgivande kräm 

Dela denna artikel